مهسا کرامتی

بازیگر, بازنویسی فیلمنامه, انتخاب بازیگر
مهسا کرامتی متولد 1363 در تهران است. وی دانش آموخته مدیریت بازرگانی است.

عکس‌های مهسا کرامتی


علی مصفا و مهسا کرامتی
مهسا کرامتی در نمایی از فیلم چاقی
علی مصفا و مهسا کرامتی در فیلم چاقی ساخته راما قویدل
علی مصفا و مهسا کرامتی در فیلم چاقی
مهسا کرامتی در فیلم چاقی ساخته راما قویدل
مرتضی پورصمدی و مهسا کرامتی در پشت صحنه فیلم چاقی
مهسا کرامتی در فیلم چاقی
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «چاقی»
پوستر شهریار
۵.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر آتش سرد
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ تدریجی یک رویا
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر محیا
۵.۸۷ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر رویای گنجشک ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر به دنیا بگویید بایستد
۳.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سلام
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چاقی
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر قدمگاه
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مصائب دوشیزه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قرارگاه مسکونی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خط قرمز
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خانه ابری
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راه نجات
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راه نجات
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راه نجات
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما