شاپور قریب

کارگردان, نویسنده, دستیار کارگردان

شاپور قریب متولد 1311 تهران است. وی فعالیت هنری را با تئاتر آغاز کرد و سپس با دستیاری مرحوم جلال مقدم در فیلم «سه دیوانه» حرفه خود را ادامه داد و پس از بیست و اندی سال کار در تئاتر و سینما اولین فیلم سینمایی خود را ساخت. وی در تاریخ 16 خرداد ماه سال 91 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.

۱۴ آذر ۱۳۱۱ (۸۹ سال )
پوستر دختر شاه پریون
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رقاصه شهر
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بدنام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کاکو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر غریبه
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد شرقی و زن فرنگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ممل آمریکایی
۸.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر بت شکن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های غم
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت قهرمان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خانواده کوچک ما
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اشک و لبخند
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ایستگاه آخر (اپیزود ملاقات)
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بگذار زندگی کنم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار جوانی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کفش های جیرجیرک دار
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های کوچه دوازدهم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه ماه تعطیلی
۹.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس بیانکا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سوگند
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر شاه پریون
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بدنام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد شرقی و زن فرنگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ممل آمریکایی
۸.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر بت شکن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زنگ اول
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های غم
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اشک و لبخند
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بگذار زندگی کنم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کفش های جیرجیرک دار
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سه ماه تعطیلی
۹.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس بیانکا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه دیوانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما