محمدقاسم پورستار

بازیگر
محمدقاسم پورستار در سال 1318 در شهر اردبیل متولد شد. وی لیسانس از دانشکده هنرهای دراماتیک می باشد. آغاز بازی او در سینما از سال 1356 با کاروان ها بود.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر چهل سرباز
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین ملائک
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر اتوبوس
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ابلیس
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما