فرحناز مهر

بازیگر
فرحناز مهر سال 1344 در تهران متولد شد. وی بازی در سینما را از سال 1371 با «چشمهایم برای تو» به کارگردانی «خسرو شجاعی» آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عروس کاغذی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نیش
۴.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر روز فرشته
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر چشم هایم برای تو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما