فرحناز مهر

بازیگر

فرحناز مهر سال 1344 در تهران متولد شد. وی بازی در سینما را از سال 1371 با «چشمهایم برای تو» به کارگردانی «خسرو شجاعی» آغاز کرد.

پوستر چشم هایم برای تو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روز فرشته
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نیش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عروس کاغذی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما