شهاب عسگری

بازیگر, گویندگان, دوبلاژ

شهاب عسگری در سال 1324 در تهران متولد شد. بازی در تئاتر را از سال 1359 در «تئاتر نصر» تجربه کرد. همچنین بازی در سینما را از سال 1357 با فیلمی به نام «کوسه جنوب» کاری از «ساموئل خاچیکیان» آغاز کرد.

گالری تصاویر

پوستر داغ ننگ
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرباز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تکیه بر باد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سیم خاردار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سردار جنگل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میرزا کوچک خان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیراک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال بزرگ
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب ها
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ شکسته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازیهای پنهان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی مهتاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای آلوده
۸.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آتیه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه اقاقیا
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کوسه جنوب
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره های سربی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آقای رئیس جمهور
۷.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد دهکده
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر سفر پرماجرا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما