آرشام طالبی

بازیگر

عکس‌های آرشام طالبی

بهنام تشکر و آرشام طالبی در مینی سریال «بین خودمون بمونه»
مینی سریال «بین خودمون بمونه»
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر بین خودمون بمونه
۲.۹ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر پژمان
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر آسپرین
۳.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر خواب های دنباله دار
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گس
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۳ رای

امتیاز شما