منوچهر کی مرام

نویسنده
منوچهر کی مرام متولد 1306 تهران، فارغ التحصیل دامپزشکی است. وی فعالیت سینمایی خود را به عنوان نویسنده با فیلم «مرجان» به کارگردانی شهلا ریاحی آغاز کرد. او تا مقطق انقلاب یکی از پرکارترین فیلمنامه نویسان سینمای تجاری ایران بدل شد. کی مرام در سال 1382 فوت کرد.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر آسمون بی ستاره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بنده خدا
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرجان
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراشباشی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقا مهدی کله پز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عمو یادگار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عزیز قرقی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاطر عباس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهر هرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حسن فرفره
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تاکسی عشق
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نعره طوفان
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردان روزگار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه خانه قنبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عدل الهی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیگناهی در شهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر به امید دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ببر مازندران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیم وجبی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر طلا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داش احمد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما