ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

لی لی رضوانی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیلی لی رضوانی
درباره منلی لی رضوانی بازیگر پیشکسوت سینما قبل از انقلاب و از ستاره های محبوب فیلمفارسی‌های قبل از انقلاب بود. نام اصلی وی ملیحه بیانیان بود و با نام طوطیا به نقش آفرینی می پرداخت، و در کنار بزرگان سینما در فیلم‌هایی مانند زخم خنجر رفیق»، «فریاد عشق»، «ٰگل‌های کاغذی» ، «دلهره»، «زیبای جیب بر» بارها ظاهر شده بود. لی لی رضوانی بع از انقلاب اسلامی به ایالت متحده آمریکا مهاجرت کرد و در آن‌جا پناهنده شد. وی سه شنبه 91/12/22 دار فانی را وداع گفت. فیلم شناسی لی لی رضوانی: 1 - برادر کشی (1357) 2 - زخم خنجر رفیق (1357) 3 - فریاد عشق (1356) 4 - گل های کاغذی (1356) 5 - حرفه ای (1355) 6 - خیالاتی (1352) 7 - معشوقه (1352) 8 - هلوی پوست کنده (1352) 9 - احمد چوپان (1351) 10 - جدال در کویر (1351) 11 - خردجال (1351) 12 - خوشگله (1351) 13 - فرار از زندگی (1351) 14 - ایواللّه (1350) 15 - دلقک ها (1350) 16 - سه تا جاهل (1350) 17 - عشقی ها (1350) 18 - فریاد (1350) 19 - مردان خشن (1350) 20 - از یاد رفته (1349) 21 - جوانی هم عالمی دارد (1349) 22 - حادثه جویان (1349) 23 - زیبای جیب بر (1349) 24 - سکه شانس (1349) 25 - عقاب طلایی (1349) 26 - قصه شب یلدا (1349) 27 - نامادری (1349) 28 - پا تو کفش من نکن (1348) 29 - دنیای پر امید (1348) 30 - عشق کولی (1348) 31 - گربه را دم حجله می کشند (1348) 32 - گربه کور (1348) 33 - خشم کولی (1347) 34 - ماجرای شب ژانویه (1347) 35 - دلهره (1341)

عکس

فیلم‌های لی لی رضوانی

بازیگر(35 فیلم)
فیلم برادر کشی(1357)
7.5
19 رای
فیلم زخم خنجر رفیق(1357)
10
2 رای
فیلم فریاد عشق(1356)
0
0 رای
فیلم گل های کاغذی(1356)
2
1 رای
فیلم حرفه ای(1355)
10
1 رای
فیلم خیالاتی(1352)
0
0 رای
فیلم معشوقه(1352)
0
0 رای
فیلم هلوی پوست کنده(1352)
5.5
2 رای
فیلم احمد چوپان(1351)
7
1 رای
فیلم جدال در کویر(1351)
0
0 رای
فیلم خردجال(1351)
0
0 رای
فیلم خوشگله(1351)
0
0 رای
فیلم فرار از زندگی(1351)
0
0 رای
فیلم ایواللّه(1350)
1
1 رای
فیلم دلقک ها(1350)
0
0 رای
فیلم عشقی ها(1350)
3
1 رای
فیلم فریاد(1350)
5
2 رای
فیلم مردان خشن(1350)
8.8
5 رای
فیلم سه تا جاهل(1350)
0
0 رای
فیلم از یاد رفته(1349)
0
0 رای
فیلم سکه شانس(1349)
10
6 رای
فیلم عقاب طلایی(1349)
0
0 رای
فیلم قصه شب یلدا(1349)
0
0 رای
فیلم نامادری(1349)
0
0 رای
فیلم جوانی هم عالمی دارد(1349)
10
1 رای
فیلم زیبای جیب بر(1349)
10
1 رای
فیلم حادثه جویان(1349)
1
1 رای
فیلم گربه کور(1348)
0
0 رای
فیلم پا تو کفش من نکن(1348)
0
0 رای
فیلم دنیای پر امید(1348)
9.1
7 رای
فیلم عشق کولی(1348)
0
0 رای
فیلم گربه را دم حجله می کشند(1348)
0
0 رای
فیلم خشم کولی(1347)
10
1 رای
فیلم ماجرای شب ژانویه(1347)
3
1 رای
فیلم دلهره(1341)
4
2 رای