لی لی رضوانی

بازیگر

لی لی رضوانی بازیگر پیشکسوت سینما قبل از انقلاب و از ستاره های محبوب فیلمفارسی‌های قبل از انقلاب بود. نام اصلی وی ملیحه بیانیان بود و با نام طوطیا به نقش آفرینی می پرداخت، و در کنار بزرگان سینما در فیلم‌هایی مانند زخم خنجر رفیق»، «فریاد عشق»، «ٰگل‌های کاغذی» ، «دلهره»، «زیبای جیب بر» بارها ظاهر شده بود. لی لی رضوانی بع از انقلاب اسلامی به ایالت متحده آمریکا مهاجرت کرد و در آن‌جا پناهنده شد. وی سه شنبه 91/12/22 دار فانی را وداع گفت. فیلم شناسی لی لی رضوانی: 1 - برادر کشی (1357) 2 - زخم خنجر رفیق (1357) 3 - فریاد عشق (1356) 4 - گل های کاغذی (1356) 5 - حرفه ای (1355) 6 - خیالاتی (1352) 7 - معشوقه (1352) 8 - هلوی پوست کنده ...

ادامه مطلب

بیوگرافی لی لی رضوانی

لی لی رضوانی بازیگر پیشکسوت سینما قبل از انقلاب و از ستاره های محبوب فیلمفارسی‌های قبل از انقلاب بود. نام اصلی وی ملیحه بیانیان بود و با نام طوطیا به نقش آفرینی می پرداخت، و در کنار بزرگان سینما در فیلم‌هایی مانند زخم خنجر رفیق»، «فریاد عشق»، «ٰگل‌های کاغذی» ، «دلهره»، «زیبای جیب بر» بارها ظاهر شده بود. لی لی رضوانی بع از انقلاب اسلامی به ایالت متحده آمریکا مهاجرت کرد و در آن‌جا پناهنده شد. وی سه شنبه 91/12/22 دار فانی را وداع گفت. فیلم شناسی لی لی رضوانی: 1 - برادر کشی (1357) 2 - زخم خنجر رفیق (1357) 3 - فریاد عشق (1356) 4 - گل های کاغذی (1356) 5 - حرفه ای (1355) 6 - خیالاتی (1352) 7 - معشوقه (1352) 8 - هلوی پوست کنده (1352) 9 - احمد چوپان (1351) 10 - جدال در کویر (1351) 11 - خردجال (1351) 12 - خوشگله (1351) 13 - فرار از زندگی (1351) 14 - ایواللّه (1350) 15 - دلقک ها (1350) 16 - سه تا جاهل (1350) 17 - عشقی ها (1350) 18 - فریاد (1350) 19 - مردان خشن (1350) 20 - از یاد رفته (1349) 21 - جوانی هم عالمی دارد (1349) 22 - حادثه ...

ثه جویان (1349) 23 - زیبای جیب بر (1349) 24 - سکه شانس (1349) 25 - عقاب طلایی (1349) 26 - قصه شب یلدا (1349) 27 - نامادری (1349) 28 - پا تو کفش من نکن (1348) 29 - دنیای پر امید (1348) 30 - عشق کولی (1348) 31 - گربه را دم حجله می کشند (1348) 32 - گربه کور (1348) 33 - خشم کولی (1347) 34 - ماجرای شب ژانویه (1347) 35 - دلهره (1341)

بستن

عکس‌های لی لی رضوانی

ناصر ملک مطیعی و لی لی رضوانی در فیلم «سکه شانس»
پوستر خشم کولی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای شب ژانویه
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گربه کور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر از یاد رفته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سکه شانس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب طلایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه شب یلدا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نامادری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایواللّه
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دلقک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشقی ها
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردان خشن
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر احمد چوپان
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جدال در کویر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خردجال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگله
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خیالاتی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معشوقه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هلوی پوست کنده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل های کاغذی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برادر کشی
۷.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر زخم خنجر رفیق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پا تو کفش من نکن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جوانی هم عالمی دارد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پر امید
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دلهره
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سه تا جاهل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیبای جیب بر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عشق کولی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گربه را دم حجله می کشند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حادثه جویان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما