مجید کریمی

مجید کریمی

بازیگر, تهیه کننده, دستیار کارگردان

مجید کریمی متولد 1350 و اهل شهرستان خمین است. وی فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشگاه هنر است.

۳۱ شهریور ۱۳۵۰ (۵۰ سال )
پوستر راهی به سوی خدا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین ملائک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته ها با هم می آیند
۶.۱۹ /۱۰

از مجموع ۲۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر چپ راست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روز ششم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سوء ظن
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روایت سه گانه (اپیزود دوم، شوخی های خدا)
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عروس افغان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عوارضی جنگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما