مجتبی جمشیدی

بازیگر, جانشین مدیر تولید

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر دوستی از جنس آتش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بار هستی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پر پرواز
۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوش خیال
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر انتخاب
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دوستی از جنس آتش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما