یوسف جاوید

بازیگر

یوسف جاوید متولد سال 1352، بازیگر است. او فعالیت هنری خود را در زمینه فیلمسازی و عکاسی با شرکت در جشنواره سینمای جوان زنجان در آبان 1366 آغاز کرده است. یوسف جاوید با ورود به گروه تئاتر پیام اردبیل در سال 1366 تئاتر را با عضویت در انجمن نمایش اردبیل آغاز کرد.

پوستر زغال
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما