اسحاق معینی

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر زنگها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ دیگری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما