عبدالجواد روشن

بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر ناخدا خورشید
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۷۰ رای

امتیاز شما