فرهاد بشارتی

بازیگر
فرهاد بشارتی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های فرهاد بشارتی

علیرضا ایرانمنش، اسماعیل براری و فرهاد بشارتی در اکران خصوصی فیلم «12 صندلی»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «12 صندلی»
تست گریم بازیگران فیلم ویدیویی «دن وارینی»
پوستر مخمصه
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رسم عاشقی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه ای برای زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب پرست
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازی نقاب ها
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۳.۶۲ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر در چشم باد
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک روز خوب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازیگوش ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر درخت چشمه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تاریکی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 1
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر گلی جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی شگفت انگیز است
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر دریایی ها
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دارا و ندار
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره حیات
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر رویای گنجشک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای شیرین دریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محله گل و بلبل 2
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۹۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر رو به راهم کن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای جاده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دفترخانه شماره 13
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بی گناهان
۴.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مثل من مثل تو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سیسیلی‌ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات رویایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نامه های بالدار
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دولت مخفی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمانان کوچک
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر اسمشو نیار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عشق گمشده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر محله گل و بلبل 3
۹.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رانت خوار کوچک
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پلیس جوان
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر باغ سرهنگ
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیندرلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پری 2
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای روی تپه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وکیل
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه گل آباد
۴ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دن وارینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پایان خدمت
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر پیتزا مخلوط
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شرط اول
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جعبه موسیقی
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما