فرهاد بشارتی

بازیگر
فرهاد بشارتی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های فرهاد بشارتی

علیرضا ایرانمنش، اسماعیل براری و فرهاد بشارتی در اکران خصوصی فیلم «12 صندلی»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «12 صندلی»
تست گریم بازیگران فیلم ویدیویی «دن وارینی»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر شب آخر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق گمشده
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در چشم باد
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب پرست
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر آقای مربی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مخمصه
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رسم عاشقی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه ای برای زندگی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازی نقاب ها
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۳.۶۲ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک روز خوب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازیگوش ها
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر درخت چشمه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تاریکی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 1
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر گلی جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی شگفت انگیز است
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر دریایی ها
۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دارا و ندار
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره حیات
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر رویای گنجشک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای شیرین دریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محله گل و بلبل 2
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر رو به راهم کن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای جاده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دفترخانه شماره 13
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بی گناهان
۵ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر مثل من مثل تو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سیسیلی‌ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات رویایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نامه های بالدار
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دولت مخفی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمانان کوچک
۵.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسمشو نیار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر محله گل و بلبل 3
۹.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رانت خوار کوچک
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پلیس جوان
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر باغ سرهنگ
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیندرلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پری 2
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای روی تپه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وکیل
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه گل آباد
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر دن وارینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پایان خدمت
۵.۵۸ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر پیتزا مخلوط
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شرط اول
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جعبه موسیقی
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما