سارا باقری

بازیگر, امور اداری
سارا باقری بازیگر است.

عکس‌های سارا باقری

سارا باقری در نقش مائده در سریال «افرا»
سارا باقری و محمد صادقی در سریال «افرا»
سارا باقری و محمد صادقی در سریال تلویزیونی «افرا»
سارا باقری و محمد صادقی در «افرا»
پوستر خداداد
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر افرا
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر دیگری
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما