مصطفی کیایی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
مصطفی کیائی متولد سال 1355 در شهر کرج است. او فعالیت هنری خود را از سال 1373 در مرکز آموزش فیلمسازی ارشاد آغاز کرد و از سال 1376 همزمان با تحصیل در رشته فیلمسازی در دانشگاه به عنوان دستیار کارگردان در مجموعه های تلوزیونی و سینمایی مشغول به کار شد. او پس از اتمام دوران تحصیل در سال 1381 به عنوان نویسنده ، کارگردان و تدوینگر در برنامه های تلوزیونی فعالیت خود را ادامه داد.

عکس‌های مصطفی کیایی


مصطفی کیایی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»
مصطفی و همسرش در اکران خصوصی فیلم «ماحی»
مصطفی کیایی درکنار همسر و فرزندش در اکران خصوصی فیلم «مبارک»
مصطفی کیایی و منصور لشکری قوچانی در پشت صحنه فیلم عصر یخبندان
مصطفی کیایی کارگردان فیلم عصر یخبندان
یاس کنار کارگردان و عوامل پشت صحنه فیلم عصر یخبندان
مصطفی کیایی و محسن کیایی و میلاد کی‌مرام در پشت صحنه فیلم خط ویژه
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر بارکد
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه
۸.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهارراه استانبول
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۵۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر عصر یخبندان
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۹۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر خط ویژه
۷ /۱۰

از مجموع ۷۸۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه فصل دوم
۷.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 6
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 5
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 4
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 3
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 2
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 1
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بعدازظهر سگی سگی
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضد گلوله
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر بی گناه
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر بارکد
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر در وجه حامل
۵.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه
۸.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهارراه استانبول
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۵۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه فصل دوم
۷.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 6
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 5
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 4
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 3
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 2
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 1
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان دیوار
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۶ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر راه در رو
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه سر خط
۵.۵۶ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر بارکد
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر چهارراه استانبول
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۵۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر عصر یخبندان
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۹۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر خط ویژه
۷ /۱۰

از مجموع ۷۸۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر ضد گلوله
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین می خواند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین می خواند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما