مصطفی کیایی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

مصطفی کیائی متولد سال 1355 در شهر کرج است. او فعالیت هنری خود را از سال 1373 در مرکز آموزش فیلمسازی ارشاد آغاز کرد و از سال 1376 همزمان با تحصیل در رشته فیلمسازی در دانشگاه به عنوان دستیار کارگردان در مجموعه های تلوزیونی و سینمایی مشغول به کار شد. او پس از اتمام دوران تحصیل در سال 1381 به عنوان نویسنده ، کارگردان و تدوینگر در برنامه های تلوزیونی فعالیت خود را ادامه داد.

عکس‌های مصطفی کیایی


مصطفی کیایی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»
مصطفی و همسرش در اکران خصوصی فیلم «ماحی»
مصطفی کیایی درکنار همسر و فرزندش در اکران خصوصی فیلم «مبارک»
مصطفی کیایی و منصور لشکری قوچانی در پشت صحنه فیلم عصر یخبندان
مصطفی کیایی کارگردان فیلم عصر یخبندان
یاس کنار کارگردان و عوامل پشت صحنه فیلم عصر یخبندان
مصطفی کیایی و محسن کیایی و میلاد کی‌مرام در پشت صحنه فیلم خط ویژه
پوستر ضد گلوله
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر بعدازظهر سگی سگی
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 1
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 2
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 3
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 4
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 5
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 6
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه فصل دوم
۷.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر خط ویژه
۷ /۱۰

از مجموع ۷۸۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۵۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر بارکد
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر عصر یخبندان
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۹۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه
۸.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهارراه استانبول
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۵۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان دیوار
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 1
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 2
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 3
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 4
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 5
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 6
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه فصل دوم
۷.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۵۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر بارکد
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه
۸.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهارراه استانبول
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۵۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر در وجه حامل
۵.۰۴ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر ضد گلوله
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر راه در رو
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه سر خط
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر خط ویژه
۷ /۱۰

از مجموع ۷۸۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۵۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر بارکد
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر عصر یخبندان
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۹۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چهارراه استانبول
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۵۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین می خواند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین می خواند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما