کریستوف اونوره

کارگردان, نویسنده
کریستوف اونوره(Christophe Honoré) نویسنده و کارگردان فرانسوی متولد 10 آوریل 1970 است. از آثار او می توان «ترانه های عاشقانه2007»، «مادر من2004»، «در پاریس2006» و «فرشته متاسف2018» را نام برد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دو دوست
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بدبیاری های سوفی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرشته متاسف
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بدبیاری های سوفی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرشته متاسف
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما