سیدمحمدرضا وزیری

بازیگر, مدیر تولید, مجری طرح

پوستر آغوش های خالی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت شلوغی
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر داماد خجالتی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیر و عسل
۴.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلاهی برای باران
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه گلی برای عروس
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر داماد خجالتی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیر و عسل
۴.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلاهی برای باران
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت شلوغی
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر داماد خجالتی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت شلوغی
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما