لادن سلیمانی

بازیگر
لادن سلیمانی بازیگر ایرانی است. او فوق دیپلم مترجمی زبان انگلیسی دارد. او مادر هانیه غلامی، بازیگر است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر لژیونر
۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر راننده تاکسی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چشمان سیاه
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه تلخ
۹.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر برگ برنده
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانواده فرشچی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بهشت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دربند
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۴۲۲۸ رای

امتیاز شما