سعید سهیلی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

سعید سهیلی متولد سال 1338 در تربت حیدریه کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده ایرانی است. او فعالیت هنری خود را از حوزه هنری خراسان با تئاتر و فیلمسازی آغاز کرد.

عکس‌های سعید سهیلی


سعیدسهیلی و جمشید هاشم پور در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»
سعید سهیلی در اکران خصوصی فیلم «سیانور»
سعید سهیلی و حمید فرخ نژاد در پشت صحنه فیلم «گشت 2»
سعید سهیلی، حمید فرخ نژاد و پولاد کیمیایی در پشت صحنه فیلم «گشت 2»
سعید سهیلی و پسرش ساعد سهیلی در پشت صحنه فیلم «گشت 2»
ساعد سهیلی، حمید فرخ نژاد و سعید سهیلی در اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «گشت 2» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
پوستر شب برهنه
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سنگ، کاغذ، قیچی
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه باران
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر چار چنگولی
۴.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر تارا و تب توت فرنگی
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج در وقت اضافه
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنس بلور
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کلاشینکف
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۶۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهار انگشتی
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر ژن خوک
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر سهراب
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غوغا
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد 3
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب برهنه
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سنگ، کاغذ، قیچی
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه باران
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر چار چنگولی
۴.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر تارا و تب توت فرنگی
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج در وقت اضافه
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از جنس بلور
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کلاشینکف
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۶۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهار انگشتی
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر ژن خوک
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر سهراب
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غوغا
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چار چنگولی
۴.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج در وقت اضافه
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر کلاشینکف
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۶۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر چهار انگشتی
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد 3
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چار چنگولی
۴.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما