محمد گل شاهی

بازیگر

پوستر شغال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر منفی هجده
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما