محمد درمنش

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

محمد درمنش متولد 1339 تهران، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته فیلمبرداری سینما است. وی فعالیت فیلمسازی را سال 1359 در مرکز «تل فیلم» وابسته به سازمان صدا و سیما آغاز کرد. او سال 1360 وارد حوزه هنری شد و پس از مدیریت فیلمبرداری 13 فیلم سینمایی به کارگردانی روی آورد. فیلم سینمایی دوشیزه اولین تجربه کارگردانی وی می باشد.

۱۱ مهر ۱۳۳۹ (۶۲ سال )

عکس‌های محمد درمنش

محمد درمنش در نشست خبری فیلم «آن شب» در جشنواره فیلم فجر 38
نشست خبری فیلم «آن شب» در جشنواره فیلم فجر 38

ویدیو و مصاحبه تصویری

محمد درمنش تهیه کننده فیلم ...
پوستر جان سخت
۹.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر بدوک
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه مجنون
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سینما سینماست
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کمین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دایره سرخ
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر منطقه ممنوعه
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی قهرمان
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تلنگر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابی سی دی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کاندیداتور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس ازدواج
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوشیزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه وش
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هیام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کمین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر منطقه ممنوعه
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب و عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انسان و اسلحه
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آن شب
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۲۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر کاندیداتور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس ازدواج
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ماه وش
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دوشیزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هیام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوشیزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه وش
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هیام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده آهنین
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تیرباران
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما