آنا نعمتی

بازیگر
آناهیتا نعمتی متولد 1356 در شاهرود است. او بازی در تئاتر را در سال 1372 و با بازی در "تنبورنوازان" (هادی مرزبان) آغاز کرد. وی با بازی در مجموعه تلویزیونی "دبیرستان خضراء" (اکبر خواجویی) در سال 1374به دنیای بازیگری معرفی شد.آناهیتا نعمتی بازی در سینما را در سال 1375و با فیلم به نمایش درنیامده "افسانه پوپک طلایی" آغاز کرد.
July 10, 1977 (۴۶ سال )

عکس‌های آنا نعمتی


آنا نعمتی و امیرعلی دانایی در فیلم سینمایی «آپاندیس»
نمایی از فیلم «آپاندیس»
آنا نعمتی و داود خیام در پشت صحنه فیلم «ماحی»
«ماحی» با بازی آنا نعمتی
آنا نعمتی و همایون ارشادی در نمایی از فیلم «ماحی»
آنا نعمتی و همایون ارشادی در «ماحی»
آنا نعمتی و همایون ارشادی در فیلم سینمایی «ماحی»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سایه آفتاب
۱.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آپاندیس
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه پهلوی
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر ماحی
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر آل
۴.۵۵ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر انارهای نارس
۴.۸۴ /۱۰

از مجموع ۳۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر سوغات فرنگ
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر توقف در لاس وگاس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر برخورد خیلی نزدیک
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر عصر یخبندان
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۹۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر دعوت
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر پول کثیف
۱ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساکن طبقه وسط
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۷۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرستوهای عاشق
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جاده قدیم
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شهر
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر جاودانگی
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر شش و بش
۶.۵۲ /۱۰

از مجموع ۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر پارک وی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر برف روی شیروانی داغ
۵.۴۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر متولد 65
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۳۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر یکی میخواد باهات حرف بزنه
۶.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از ما دو نفر
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر پنهان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پایان دوم
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر زن دوم
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر شغال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انتخاب
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زندانی 707
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دلباخته
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هیوا
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما