هادی مقدم دوست

کارگردان, نویسنده, بازیگر
هادی مقدم دوست متولد 1350 در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را در مقام کارگردانی از سال 1389 با فیلم چسب زخم آغاز کرد.
September 6, 1971 (۵۲ سال )

عکس‌های هادی مقدم دوست

هادی ناییجی، دانش اقباشاوی و هادی مقدم‌ دوست در اکران خصوصی فیلم «هیهات»
محمدرضا شفیعی، هادی مقدم دوست و مهدی سعیدی در نشست خبری فیلم «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم سینمایی «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سرباز
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر وضعیت سفید
۷.۸۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر شعله ور
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر بی پولی
۶.۸۱ /۱۰

از مجموع ۵۱۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر به صرف شربت و شیرینی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هیهات
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر آرایش غلیظ
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۶۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر گل من گلی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سر به مهر
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر چسب زخم (اپیزود ملاقات)
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تولدی دیگر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مومن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عطرآلود
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرباز
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر به صرف شربت و شیرینی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هیهات
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر سر به مهر
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر چسب زخم (اپیزود ملاقات)
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ای در باد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بوتیک
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر ایستگاه متروک
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر طوفان
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ای در باد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب بر همه یکسان می تابد
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کودکانی ازآب و گل
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما