امیر کاظمی

بازیگر

عکس‌های امیر کاظمی


امیر کاظمی، هوتن شکیبا و امیرحسین رستمی در سریال «فوق لیسانسه ها»
امیر کاظمی، هوتن شکیبا و امیرحسین رستمی در سریال تلویزیونی «فوق لیسانسه ها»
سریال «فوق لیسانسه ها»
امیر کاظمی، هوتن شکیبا و امیرحسین رستمی در پشت صحنه سریال «فوق لیسانسه ها»
امیر کاظمی، هوتن شکیبا و امیرحسین رستمی در پشت صحنه سریال تلویزیونی «فوق لیسانسه ها»
امیر کاظمی، هوتن شکیبا و امیرحسین رستمی در «فوق لیسانسه ها»
سروش صحت،امیر کاظمی، هوتن شکیبا و امیرحسین رستمی در پشت صحنه سریال «فوق لیسانسه ها»
پوستر وضعیت سفید
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر سایه روشن
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای عاشقی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خواب بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های من
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقا رضای گل
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما