بابک قادری

بازیگر

بابک قادری بازیگر سینما و تئاتر ایرانی است.

عکس‌های بابک قادری

فیلم «پرسه در حوالی من»
فیلم «ملی و راه های نرفته اش»
پوستر عین شین قاف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرسه در حوالی من
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر آواز در باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسپرین
۳.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر ملی و راه های نرفته اش
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر بعد از تو
۶ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما