پیام اینالویی

بازیگر
پیام اینالویی متولد سال 1364 در اهواز بازیگر ایرانی است. او مدرک لیسانس رشته مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد دارد. پیام اینانلویی بازیگری را در سال 1384 و از یک تئاتر دانشجویی آغاز نمود.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خون سرد
۸.۰۱ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر برهوت
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لاله
۴.۱۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر قلب یخی 3
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۵۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر دارکوب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما