جواد تقدسی

بازیگر, مدیر تهیه
جواد تقدسی متولد سال 1301 در همدان است. او در سن هجده سالگی اولین گروه نمایشی را در همدان دایر کرد و دو سال بعد به تهران آمد. او به اتفاق احمد افسانه در تئاتر صادقپور رل های کمدی ـ انتقادی اجرا می کرد و با شروع تولید فیلم در ایران فعالیتش را هم در تئاتر و هم در سینما گسترش داد.
December 22, 1922 (۱۰۰ سال )
پوستر نخاله قهرمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب عروسی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه مخملی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ایران سرای من است
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آینه تاکسی
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلام حق
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هیولا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یاور
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صلات ظهر
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دروغگوی کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تشنه ها
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقا رضای گل
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنوبی
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سوگلی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تک خال
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرد صحرا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد روز
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عمو سبزی فروش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل و قهرمان
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور 114
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شارلاتان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رانندگان جهنم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کدخدا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیطون بلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسیر رودخانه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گردن کلفت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دهکده طلایی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر با معرفت ها
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و خنده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دندان افعی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تازه به دوران رسیده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتشپاره تهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای پروین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صفرعلی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیر فروش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوستان یکرنگ
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پول حلال
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسر دریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروس فراری
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر طلسم شکسته
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاباجی خانم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یعقوب لیث صفاری
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برهنه خوشحال
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خورشید می درخشد
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دماغ سوخته ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ملانصرالدین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مشهدی عباد
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مریم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما