ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

رفیع مددکار برنای

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیرفیع مددکار برنای
درباره منرفیع مددکار برنای سال 1314 در بندر انزلی متولد شد.

فیلم‌های رفیع مددکار برنای

بازیگر(49 فیلم)
فیلم دلباخته(1378)
10
1 رای
فیلم لانه عقابها(1378)
10
3 رای
فیلم یاغی(1376)
10
1 رای
فیلم عقرب(1375)
7.7
3 رای
فیلم نابخشوده(1375)
3.3
3 رای
فیلم دام(1374)
9.5
2 رای
فیلم گروگان(1374)
5
1 رای
فیلم هفت گذرگاه(1374)
9
87 رای
فیلم نیش(1373)
5.5
2 رای
فیلم قافله(1371)
3.5
2 رای
فیلم دو روی سکه(1371)
4.7
3 رای
فیلم آقای بخشدار(1370)
4.5
2 رای
فیلم بهترین بابای دنیا(1370)
7.2
4 رای
فیلم آقای لر به شهر می رود(1356)
10
2 رای
فیلم صبح خاکستر(1356)
7
1 رای
فیلم عشق و خشونت(1356)
10
2 رای
فیلم نان و نمک(1356)
5
2 رای
فیلم یکی خوش صدا یکی خوش دست(1356)
8.5
16 رای
فیلم بی نشان(1355)
2
1 رای
فیلم غرور و تعصب(1355)
2.5
2 رای
فیلم پلنگ در شب(1354)
9
8 رای
فیلم تعصب(1354)
10
1 رای
فیلم چشمان بسته(1354)
1
1 رای
فیلم دزد سوم(1354)
1.5
2 رای
فیلم دو آقای با شخصیت(1354)
0
0 رای
فیلم عمو فوتبالی(1354)
1
1 رای
فیلم ممل آمریکایی(1354)
9
42 رای
فیلم هدف(1354)
9.1
7 رای
فیلم ترکمن(1353)
9.5
4 رای
فیلم صلات ظهر(1353)
9.1
7 رای
فیلم ماجراجویان خشن(1353)
0
0 رای
فیلم مرد شب(1353)
10
1 رای
فیلم ناجورها(1353)
9
4 رای
فیلم مهدی فرنگی(1353)
7.3
3 رای
فیلم مواظب کلات باش(1353)
9.9
7 رای
فیلم آب توبه(1353)
1
1 رای
فیلم بدکاران(1352)
5
1 رای
فیلم تیغ آفتاب(1352)
0
0 رای
فیلم حسن دینامیت(1351)
2.5
2 رای
فیلم خاطرخواه(1351)
8.3
3 رای
فیلم ستارخان(1351)
7.5
2 رای
فیلم مرد اجاره ای(1351)
10
3 رای
فیلم ملا ممد جان(1350)
9
4 رای
فیلم میعادگاه خشم(1350)
8.6
8 رای
فیلم میلیونر فراری(1345)
9.3
3 رای
فیلم هاشم خان(1345)
0
0 رای
فیلم نبرد غول ها(1344)
10
1 رای
فیلم سرسام(1344)
10
1 رای
فیلم جاهل ها و ژیگول ها(1343)
0
0 رای