لیلا

بازیگر
کبری فرخی سال 1344 در تهران متولد شد. او تحصیلات دانشگاهی را در رشته ی بهداشت محیط شروع کرد اما همزمان در تئاتر دانشجویی دانشکده ی خود شروع به فعالیت کرد و همین امر سبب ورود او به عرصه سینما و تلویزیون شد.
December 30, 1965 (۵۷ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر اصحاب کهف
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آپارتمان شماره 13
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ایوب پیامبر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر وصل نیکان
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما