سورن مناتساکانیان

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر ابر بارانش گرفته
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر پسر آدم، دختر حوا
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر آخر بازی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شوخی
۸ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما