ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

علیرضا رئیسی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیعلیرضا رئیسی
درباره منعلیرضا رئیسی در سال 1360 در تهران متولد شد. آغاز بازی وی در سینما از سال 1368 با «پاتال و آرزوهای کوچک» کاری از «مسعود کرامتی» بود.