محمد فیلی

بازیگر
محمد فیلی حقیقی خرم‌آبادی فرد بازیگر ایرانی است. وی در سال 1329 در شهر شیراز متولد شد. مهم‌ترین سریال تلویزیونی که وی تاکنون بازی کرده‌است سریال مختارنامه است.

عکس‌های محمد فیلی


اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»
اکران خصوصی «مالیخولیا»
محمد فیلی در اکران خصوصی فیلم «مالیخولیا»
میلاد میرزایی و محمد فیلی در سریال «بانوی عمارت»
سیروس گرجستانی، محمد فیلی و نیما شاهرخ شاهی در سریال «دنگ و فنگ روزگار»
محمد فیلی در سریال «دنگ و فنگ روزگار»
نشست خبری فیلم «خروج» در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
پوستر مورچه ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جلال الدین
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کوهای بلند
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نوار زرد 2
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر گیل دخت
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنگ و فنگ روزگار
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر جادوگر
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر راز خانه بهجت
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مختارنامه
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر مالیخولیا
۴.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه ای برای زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به قید قرعه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ سرپر
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی عمارت
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای به یاد ماندنی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خروج
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۴۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم دقیقه
۶.۰۳ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر نو عروس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۶ /۱۰

از مجموع ۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر گل سرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آرام می گیریم
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر عکاسخانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غیر علنی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر روز شیطان
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رعد و برق
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر صفرعلی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سیمین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قتل عمد
۵.۰۴ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرستاران
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هاتف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر منطقه پرواز ممنوع
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۴۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزی بود روزی نبود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز 956
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دولت مخفی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر پرونده های مجهول
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب هزار و یکم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیروانا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر برابر با اصل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دردسر والدین
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین روزهای شاد بودن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پایان خدمت
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر عین شین قاف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تابستان 58
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گشتی ها
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما