علیرضا اخلاقی

نویسنده, دستیار کارگردان, مشاور فیلمنامه

پوستر عطر شیرین عطر تلخ
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر حقیقت در آینه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بوی گل سرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما