عزیز الله حمیدنژاد

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

عزیزالله حمیدنژاد متولد 1338 در گرمسار است. وی از سال 1356 با ساخت فیلم مستند به شیوه سوپر هشت در سینمای آزاد تهران کار خود را شروع کرد.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۸ (۶۲ سال )

گالری تصاویر

عزیز الله حمیدنژاد در پشت صحنه فیلم «اشک سرما»
عزیز الله حمیدنژاد در پشت صحنه سریال «بانوی عمارت»

اخبار

پوستر هور در آتش
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ستارگان خاک
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قله دنیا
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکوفه های سنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اشک سرما
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۲۰۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر آناهیتا
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی عمارت
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر هور در آتش
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ستارگان خاک
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شکوفه های سنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اشک سرما
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۲۰۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر آناهیتا
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گناه من
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شکوفه های سنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آناهیتا
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شکوفه های سنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما