سیدناصر حسینی فر

بازیگر, مدیر روابط عمومی

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر لیلی با من است
۷.۴۹ /۱۰

از مجموع ۷۶۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سرعت
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما