عباس محبی

نویسنده, بازیگر, دستیار کارگردان
پوستر مرز خوشبختی
۴.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تولدی دیگر
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر دندان طلا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روسری آبی
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۱۲۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر دست نزن جیزه
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جاده چالوس
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آپارتمان شماره 13
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی من
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همه دختران من
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز در پرواز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تولد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز در پرواز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز در پرواز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما