داریوش یاری

کارگردان, نویسنده, بازیگر

داریوش یاری متولد 1352 تهران، فارغ التحصیل کارگردانی و فیلمنامه نویسی است. وی فعالیت خود را با ساخت چندین فیلم کوتاه آغاز کرد و همکاری در پروژه های سینمایی و تلویزیونی به عنوان مدیر تولید، دستیارکارگردان، مدیر برنامه ریز، شروع کار وی در سینما بود.

۶ دی ۱۳۵۲ (۴۸ سال )
پوستر دخیل
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کربلا جغرافیای یک تاریخ
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۷۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای روی تپه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیلاج
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر حاشیه مرکزی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوک نغمه گمشده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هاتف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخر دنیا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پناه آخر
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دخیل
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کربلا جغرافیای یک تاریخ
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۷۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیلاج
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر حاشیه مرکزی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هاتف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخر دنیا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوک نغمه گمشده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لژیون
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لژیون
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرمان آتش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرمان آتش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما