سعید شیخ زاده

بازیگر, گویندگان عروسکی
سعید شیخ زاده در سال 1357 در تهران متولد شد. برادر وی «وحید شیخ زاده»، بازیگر می باشد. آغاز بازی در سینما از سال 1368 با «مرگ پلنگ» به کارگردانی «فریبرز صالح» بود.

عکس‌های سعید شیخ زاده

سعید شیخ زاده در نشست خبری انیمیشن سینمایی «فیلشاه» در جشنواره فیلم فجر36
هادی محمدیان و سعید شیخ زاده در نشست خبری انیمیشن سینمایی «فیلشاه» در جشنواره فیلم فجر36
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ساده لوح
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سال های مشروطه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گریز
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فیلشاه
۶.۶۱ /۱۰

از مجموع ۲۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر جادویی
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر چاق و لاغر
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه مهر
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نفس سنگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آبادانی ها
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۷۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر خوش خیال
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شقایق
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حسنک
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گالان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر علی و غول جنگل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ پلنگ
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرتو بدزد رفیق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما