اریک سامرز

نویسنده
اریک سامرز به انگلیسی Erik Sommers نویسنده و تهیه کننده است. او نویسنده «جومانجی: به جنگل خوش آمدید»، «فیلم لکو بتمن»، «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» و «مرد مورچه ای و زنبورک» است.
پوستر مرد عنکبوتی: دور از خانه
۷.۹۵ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرد مورچه ای و زنبورک
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۶۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر جومانجی: به جنگل خوش آمدید
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۶۳ رای

امتیاز شما