بیژن امکانیان

بازیگر, تهیه کننده

بیژن امکانیان متولد 1332 آبادان، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران و گذراندن دوره های تخصصی آموزش مربیگری تئاتر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. از جمله فعالیت های وی می توان: کارگردانی تئاتر و کارگردانی فیلم کوتاه 8 م.م نیز اشاره کرد.

۲۶ مرداد ۱۳۳۲ (۶۸ سال )

عکس‌های بیژن امکانیان


بیژن امکانیان در اکران خصوصی فیلم «360 درجه»
فیلم رخ دیوانه با بازی صابر ابر و بیژن امکانیان
صابر ابر و بیژن امکانیان در فیلم رخ دیوانه
بیژن امکانیان در سریال «پدر»
بیژن امکانیان در اکران خصوصی سریال «مانکن»
بیژن امکانیان، امین زندگانی و حدیث میرامینی در سریال «پناه آخر»
بیژن امکانیان و بهزاد فراهانی در فیلم «راه افتخار»

ویدیو و مصاحبه تصویری

پشت صحنه سریال «دل»
آنونس سریال «پناه آخر»
پوستر آفتاب نشینها
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سناتور
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دبیرستان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیمرغ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صعود
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب حادثه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صنوبرهای سوزان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آواز تهران
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر راز گل شب بو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیوانه وار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سالهای بیقراری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از جهنم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خفاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قاعده بازی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قلقلک
۴.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زیر آب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه پریا
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر گمشدگان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گلهای داوودی
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۲۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر تقاطع
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر جاده چالوس
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گذر از رنج ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای روی تپه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سربازهای جمعه
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر پدر
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر پرونده
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لالایی برای بیداری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غروب شد بیا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت دیدار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت شنی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ولایت عشق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رخ دیوانه
۷.۰۴ /۱۰

از مجموع ۶۳۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیسانسه ها 2
۹.۲۱ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دل
۵.۲۶ /۱۰

از مجموع ۵۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر در آرزوی ازدواج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راه افتخار
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نابخشوده
۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نبرد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای به یاد ماندنی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گیسو
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر فرمانده
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پناه آخر
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تیغ
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۸.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر قلقلک
۴.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گلهای داوودی
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۲۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر دردسر والدین
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ناهید
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۲۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر متل قو
۳.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۱ رای

امتیاز شما