رضا زارع

بازیگر, حمل و نقل, دستیار دوم کارگردان
پوستر سیب و سلما
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گریز
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گریز
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما