لعیا زنگنه

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیلعیا زنگنه
درباره منلعیا زنگنه در سال 1344 در تهران متولد شد. وی لیسانس تئاتر از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر است. بازی در نمایش های حرفه ای را از سال 1371 و بازی در سینما را از سال 1375 با «راز مینا» کاری از «عباس رافعی» آغاز کرد.