حسین نوروزی

بازیگر, تدارکات

پوستر گردباد
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طبل بزرگ زیر پای چپ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران و طراران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما