جمال ذوالقدر

بازیگر, دستیار تدارکات, امور مالی
جمال ذوالقدر بازیگر تئاتر و تلویزیون است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دخترم نرگس
۴ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر دمرل
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آی پارا
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خون
۹.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ملک خاتون
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساوالان
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دلاوران کوچه دلگشا
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دلاوران کوچه دلگشا
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما