مرتضی علی آبادی

بازیگر
مرتضی علی آبادی در مجموعه تلویزیونی" هشت و نیم دقیقه"، "هست و نیست" و " لیسانسه ها 2" به ایفای نقش پرداخته است.
پوستر خون سرد
۷.۹۹ /۱۰

از مجموع ۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر هست و نیست
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو 2
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر لیسانسه ها 2
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم دقیقه
۶.۰۳ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر شمعدونی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر راند چهارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات رویایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما