سلیمه رنگزن

بازیگر
سلیمه رنگزن در سال 1329 در شهر آبادان متولد شد. بازی در تئاتر را از سال 1354 و همچنین بازی در سینما را از سال 1378 با «عروس آتش» به کارگردانی «خسرو سینایی» آغاز به کار کرد.
پوستر قصه عشق پدرم
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر عروس آتش
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر 87 متر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آرام می گیریم
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر زخم شانه حوا
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گزارش مریم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیباشهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عصر روز دهم
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر احضار
۴.۳۲ /۱۰

از مجموع ۱۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط صفر
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مثل یک قصه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ کودکانه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تکیه بر باد
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما