بهزاد رفیعی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
بهزاد رفیعی متولد 1341 در رشت است. وی فعالیت سینمایی را از سال 1375 با فیلم بچه‌های آسمان آغاز کرد.
July 24, 1962 (۶۱ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رنگ خدا
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۷۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر بید مجنون
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۳۰۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر باران
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تصمیم کبرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قطار کودکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رنگ خدا
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۷۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر باران
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های آسمان
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۷۹۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت رعنا
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت رعنا
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تصمیم کبرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قطار کودکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما