آریانا گوئرا

بازیگر
آرایانا گوئرا (Ariana Guerra) بازیگر است. او در فیلم های «5پا دورتر» و «خپل» بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مادران
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنج پا دورتر
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما