الکساندرا شیپ

بازیگر
الکساندرا شیپ (Alexandra Shipp) بازیگر، تهیه کننده و خواننده آمریکایی است. او در فیلم های «دختران تراژدی»، «ققنوس سیاه» و «با عشق، سایمون» بازی کرده است.

عکس‌های الکساندرا شیپ


برایانا هیلدبرند و الکساندرا شیپ در نمایی از فیلم سینمایی «دختران تراژدی» (Tragedy Girls)
برایانا هیلدبرند و الکساندرا شیپ در نمایی از فیلم «دختران تراژدی» (Tragedy Girls)
برایانا هیلدبرند و الکساندرا شیپ در نمایی از «دختران تراژدی» (Tragedy Girls)
برایانا هیلدبرند و الکساندرا شیپ در فیلم سینمایی «دختران تراژدی» (Tragedy Girls)
برایانا هیلدبرند و الکساندرا شیپ در فیلم «دختران تراژدی» (Tragedy Girls)
آمریکای فررا، مارگو رابی، الکساندرا شیپ و آریانا گرینبلات در فیلم «باربی»(Barbie)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جایی که عاشق بودیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هر کسی به جز تو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر باربی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر با عشق، سایمون
۸.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر جایی که عاشق بودیم
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تیک تیک بوم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های ناف کمپتون
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جاده ابریشم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختران تراژدی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جکسی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردان ایکس: ققنوس سیاه
۴.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما